Bus 56A Hanoi Bus Roadmap

0 votes

What is the roadmap of Hanoi Bus 56A?

asked in Travel, Place by

1 Answer

0 votes

Thăng Long - Núi Đôi
Time: 4h35-21h35
15 - 20 mins/trip


Bãi đỗ xe Nam Thăng Long - Phạm Văn Đồng - Bridge Thăng Long - Đường Bắc Thăng Long Nội Bài - Quốc lộ 2 - đường mới dọc hầm chui QL2 - Tỉnh lộ 131 - KCN Nội Bài - Thị trấn Sóc Sơn - Đường Núi Đôi - Núi Đôi (ngã tư đường Núi Đôi - lối rẽ vào Đại học Điện Lực)


Núi Đôi (ngã tư đường Núi Đôi - lối rẽ vào Đại học Điện Lực) - Đường Núi Đôi - Thị trấn Sóc Sơn - KCN Nội Bài - Tỉnh lộ 131- đường mới dọc hầm chui QL2 - Quốc Lộ 2 - Đường Bắc Thăng Long Nội Bài - Bridge Thăng Long - Phạm Văn Đồng - Bãi đỗ xe Nam Thăng Long

answered by
Custom athletic clothing
Design your Own Team Apparel