Bus 209 Hanoi Bus Roadmap

0 votes

What is the roadmap of Hanoi Bus 209?

asked in Travel, Place by

1 Answer

0 votes

Bát - Hưng Yên
Time: 5h17-18h57
20 phút /chuyến
- full trip: 28.000đ/KH/lượt


BX Giáp Bát – Giải Phóng – Pháp Vân – Văn Điển – Ngọc Hồi – Thường Tín – Đỗ Xá – Phú Xuyên – Bridge Giẽ - Đồng Văn – Duy Tiên – QL 38 – Hòa Mạc – Bridge Yên Lệnh – TX Hưng Yên – BX Hưng Yên.


And Reserved

answered by
Book a Vietnam Cruise
Great deals for all cruises on our website