halong bay tour
+1 vote
in Travel, Place by

What is the roadmap of Hanoi Bus 05?

1 Answer

0 votes
by

đô thị Linh Đàm - Phú Diễn
Time: 5h00-21h05
15-20 mins/trip


Khu đô thị Linh Đàm - Nguyễn Duy Trinh - Nguyễn Hữu Thọ - Bridge Dậu - Kim Giang - Khương Đình - Nguyễn Trãi - Quay đầu tại 177 Nguyễn Trãi - Nguyễn Trãi - Nguyễn Tuân - Hoàng Minh Giám - Nguyễn Chánh - Vũ Phạm Hàm - Trung Kính - Trần Thái Tông - Tôn Thất Thuyết - Phạm Hùng - Hồ Tùng Mậu - Bridge Diễn - Đường K1 Bridge Diễn - Ga Phú Diễn - Trại Gà


Trại Gà - Đường K1 Bridge Diễn - Ga Phú Diễn - Bridge Diễn - Quay đầu Doanh trại quân đội nhân dân (nhà máy Z157) - Hồ Tùng Mậu - Phạm Hùng - Tôn Thất Thuyết - Trần Thái Tông - Trung Kính - Vũ Phạm Hàm - Nguyễn Chánh - Hoàng Minh Giám - Nguyễn Tuân - Nguyễn Trãi - quay đầu tại 277 Nguyễn Trãi - Nguyễn Trãi - Khương Đình - Kim Giang - Bridge Dậu - Nguyễn Hữu Thọ - Nguyễn Duy Trinh - Khu đô thị Linh Đàm

You are using Adblock

Our website is made possible by displaying online advertisements to our visitors.

Please consider supporting us by disabling your ad blocker.

I turned off Adblock
...