halong bay cruise

Bus 40 Hanoi Bus Roadmap

0 votes

What is the roadmap of Hanoi Bus 40?

asked in Travel, Place by

1 Answer

0 votes

viên Thống Nhất - Như Quỳnh
Time: 5h00-22h35
10 - 20 mins/trip


Công viên Thống Nhất - Trần Nhân Tông - Quang Trung - Trần Hưng Đạo - Quán Sứ - Hai Bà Trưng - Phan Chu Trinh - Lý Thái Tổ - Ngô Quyền - Hàng Vôi - Hàng Tre - Hàng Muối - Trần Nhật Duật - Long Biên (Điểm quay đầu trước phố Hàng Khoai) - Bridge Chương Dương - Nguyễn Văn Cừ - Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Đức Thuận - Quốc lộ 5 - ngã tư Phú Thị - Như Quỳnh


Như Quỳnh - ngã tư Phú Thị - Quốc lộ 5 - Nguyễn Bình - Nguyễn Đức Thuận - cổng chính của khu đô thị Đặng Xá - đường vành đai trong của khu đô thị (ĐX 1- ĐX3 - đường trục giữa của khu đô thị Đặng Xá 1 và Đặng Xá 2 - ĐX3 - ĐX1) - cổng chính của khu đô thị Đặng Xá - Nguyễn Đức Thuận - Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Văn Cừ - Bridge Chương Dương - Long Biên (Điểm quay đầu trước phố Hàng Khoai) - Trần Nhật Duật - Nguyễn Hữu Huân - Lý Thái Tổ - Ngô Quyền - Hai Bà Trưng - Ga Hà Nội - Lê Duẩn - Trần Nhân Tông - Công viên Thống Nhất

answered by
You are using Adblock

Our website is made possible by displaying online advertisements to our visitors.

Please consider supporting us by disabling your ad blocker.

I turned off Adblock
Từ điển Từ đồng nghĩa tiếng Anh
Học thành ngữ Tiếng Anh