Bus 202 Hanoi Bus Roadmap

0 votes

What is the roadmap of Hanoi Bus 202?

asked in Travel, Place by

1 Answer

0 votes

Nội - Hải Dương
Time: 5h14-19h02
15 mins/trip
- full trip: 25.000đ


BX Gia Lâm – Ngô Gia Khảm – Ngọc Lâm – Nguyễn Văn Cừ - Bridge Chui – Nguyễn Văn Linh – Như Quỳnh – Bần – Phố Nối – Quán Gỏi – ngã ba Hoàng Long – ngã tư Máy Sứ - Lê Thanh Nghị - Thống Nhất – Bạch Đằng – Trần Hưng Đạo – Hồng Quang – BX Hải Dương.


BX Hải Dương – Hồng Quang – Trần Hưng Đạo – Bạch Đằng – Thống Nhất – Lê Thanh Nghị - ngã tư Máy Sứ - ngã ba Hoàng Long – Quán gỏi – Phố Nối – Bần – Như Quỳnh – Nguyễn Văn Linh – Bridge Chui – Nguyễn Văn Cừ - Ngô Gia Khảm – BX Gia Lâm.

answered by
Custom athletic clothing
Design your Own Team Apparel