Bus 71 Hanoi Bus Roadmap

0 votes

What is the roadmap of Hanoi Bus 71?

asked in Travel, Place by

1 Answer

0 votes

xe Mỹ Đình - Đại lộ Thăng Long - Car-park Sơn Tây
Time: 5h00-19h10
10-15-20 mins/trip
- full trip: 20.000đ
- half trip: 8.000;14.000đ


Bến Xe Mỹ Đình - Phạm Hùng - Đường Mễ Trì - Đại lộ Thăng Long - Quốc lộ 21 - Chùa Thông - Car-park Sơn Tây


Car-park Sơn Tây - quay đầu tại ngã ba Nghệ - Chùa Thông - Quốc lộ 21 - Đại lộ Thăng Long - Đường Mễ Trì - Quay đầu tại khách sạn Keangnam - Phạm Hùng - Quay đầu tại bưu điện Phạm Hùng - Car-park Mỹ Đình

answered by
Custom athletic clothing
Design your Own Team Apparel