Bus 56B Hanoi Bus Roadmap

0 votes

What is the roadmap of Hanoi Bus 56B?

asked in Travel, Place by

1 Answer

0 votes

Thăng Long - Xuân Giang (Sóc Sơn)
Time: 4h35-21h35
15 - 20 mins/trip

Bãi đỗ xe Nam Thăng Long - Phạm Văn Đồng - Bridge Thăng Long - Đường Bắc Thăng Long Nội Bài - Quốc lộ 2 - đường mới dọc hầm chui QL2 - Tỉnh lộ 131 - KCN Nội Bài - Thị trấn Sóc Sơn - Đường Núi Đôi - Đan Tảo (Tân Minh, Sóc Sơn) - Xuân Giang (Trường THPT Xuân Giang)
Xuân Giang (Trường THPT Xuân Giang) - Đan Tảo (Tân Minh, Sóc Sơn) - Đường Núi Đôi - Thị trấn Sóc Sơn - KCN Nội Bài - Tỉnh lộ 131- đường mới dọc hầm chui QL2 - Quốc Lộ 2 - Đường Bắc Thăng Long Nội Bài - Bridge Thăng Long - Phạm Văn Đồng - Bãi đỗ xe Nam Thăng Long

answered by
Book a Vietnam Cruise
Great deals for all cruises on our website