Bus 52A Hanoi Bus Roadmap

0 votes

What is the roadmap of Hanoi Bus 52A?

asked in Travel, Place by

1 Answer

0 votes

viên Thống Nhất - Lệ Chi (Gia Lâm)
Time: 5h05-21h04
10 - 20 mins/trip


Công viên Thống Nhất - Trần Nhân Tông - Bà Triệu - Lê Đại Hành - Bạch Mai - Minh Khai - Bridge Mai Động - Minh Khai - Bridge Vĩnh Tuy - đường dẫn cầu Vĩnh Tuy - Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Đức Thuận - Bridge vượt Phú Thụy - Đường Ỷ Lan - Dương Xá - Ngã 4 Sủi - Đường 181 - Phú Thị - Keo - Kim Sơn - Lệ Chi (Gia Lâm) - Rẽ phải vào trường CĐ Dệt may Hà Nội (cơ sở 2) - Quay đầu trường CĐ Dệt may Hà Nội (cơ sở 2) - Cửa hàng Hapromart (Lệ Chi - Gia Lâm)


Cửa hàng Hapromart (Lệ Chi - Gia Lâm) - Đường 181 - Kim Sơn - Keo - Phú Thị - Ngã 4 Sủi - Đường Ỷ Lan - Dương Xá - Bridge vượt Phú Thụy - Nguyễn Đức Thuận - Nguyễn Văn Linh - đường dẫn cầu Vĩnh Tuy - Bridge Vĩnh Tuy - Minh Khai - Bridge Mai Động - Minh Khai - Bạch Mai - Phố Huế - Trần Nhân Tông - Công viên Thống Nhất

answered by
DesignsShirt
Design your Own Team Apparel