Bus 42 Hanoi Bus Roadmap

0 votes

What is the roadmap of Hanoi Bus 42?

asked in Travel, Place by

1 Answer

0 votes

xe Kim Ngưu - Đức Giang
15 mins/trip


Điểm đỗ xe Kim Ngưu - Nguyễn Tam Trinh - Kim Ngưu - Lò Đúc - Yecxanh - Trần Nhân Tông - Trần Hưng Đạo - Trần Quang Khải - Bridge Chương Dương - Nguyễn Văn Cừ - Ngô Gia Tự - Đức Giang -Nhà Máy Cáp điện.


Nhà máy Cáp điện - Đức Giang - Ngô Gia Tự - Nguyễn văn Cừ - Bridge Chương Dương - Trần Quang Khải - Trần Hưng Đạo - Tăng Bạt Hổ - Lò Đúc - Trần Khát Chân - Quay đầu tại đối diện số nhà 274 Trần Khát Chân - Trần Khát Chân - Kim Ngưu - Nguyễn Tam Trinh - Điểm đỗ xe Kim Ngưu.

answered by
Book a Vietnam Cruise
Great deals for all cruises on our website