Bus 39 Hanoi Bus Roadmap

0 votes

What is the roadmap of Hanoi Bus 39?

asked in Travel, Place by

1 Answer

0 votes

viên Nghĩa Đô - Tứ Hiệp ( BV Nội Tiết TW)
Time: 5h00-21h00
8- 15 mins/trip


Công viên Nghĩa Đô - Nguyễn Văn Huyên - Nguyễn Khánh Toàn - Trần Đăng Ninh - Nguyễn Phong Sắc - Trần Thái Tông - Tôn Thất Thuyết - Phạm Hùng - Khuất Duy Tiến - Nguyễn Trãi - Trần Phú (Hà Đông) - Phùng Hưng (Hà Đông) - Bridge Bươu - Phan Trọng Tuệ - Ngọc Hồi - Đường vào Bệnh viện Nội tiết trung ương cơ sở Tứ Hiệp - Tứ Hiệp (đối diện cổng Bệnh viện Nội tiết Trung ương cơ sở Tứ Hiệp)


Tứ Hiệp (đối diện cổng Bệnh viện Nội tiết Trung ương cơ sở Tứ Hiệp) - Đường vào Bệnh viện Nội tiết trung ương cơ sở Tứ Hiệp - Ngọc Hồi - Quay đầu tại cổng Công ty cơ khí điện Thủy lợi - Ngọc Hồi - Phan Trọng Tuệ - Bridge Bươu - Phùng Hưng (Hà Đông) - Trần Phú (Hà Đông) - Nguyễn Trãi - Khuất Duy Tiến - Phạm Hùng - Tôn Thất Thuyết - Trần Thái Tông - Nguyễn Phong Sắc - Trần Đăng Ninh - Nguyễn Khánh Toàn - Nguyễn Văn Huyên - Công viên Nghĩa Đô

answered by
Custom athletic clothing
Design your Own Team Apparel