Bus 28 Hanoi Bus Roadmap

0 votes

What is the roadmap of Hanoi Bus 28?

asked in Travel, Place by

1 Answer

0 votes

xe Giáp Bát - Ðông Ngạc
Time: 5h00-21h00
10 - 20 mins/trip


Car-park Giáp Bát - Giải Phóng - Xã Đàn - Đường mới (Vành đai 1) - Hoàng Bridge - Đê La Thành - Giảng Võ - Ngọc Khánh - Kim Mã - Quay đầu tại 295 Kim Mã - Điểm trung chuyển xe buýt Bridge Giấy - Bridge Giấy - Trần Đăng Ninh - Chùa Hà - Tô Hiệu - Nguyễn Phong Sắc - Trần Cung - Phạm Văn Đồng - Tân Xuân - Chân Bridge Thăng Long - Hoàng Tăng Bí - Đông Ngạc


Đông Ngạc - Hoàng Tăng Bí (Xóm 2 Đông Ngạc (Đường đê bờ giàn)) - Chân Bridge Thăng Long - Tân Xuân - Phạm Văn Đồng - Bãi đỗ xe Nam Thăng Long - Phạm Văn Đồng - Trần Cung - Nguyễn Phong Sắc - Tô Hiệu - Chùa Hà - Trần Đăng Ninh - Bridge Giấy - Điểm trung chuyển xe buýt Bridge Giấy - Kim Mã - Ngọc Khánh - Giảng Võ - Đê La Thành - Hoàng Bridge - Đường mới (Vành đai 1) - Xã Đàn - Phạm Ngọc Thạch - Đào Duy Anh - Giải Phóng - Ngã 3 Đuôi Cá - Giải Phóng - Car-park Giáp Bát

answered by
DesignsShirt
Design your Own Team Apparel