halong bay cruise

Bus 26 Hanoi Bus Roadmap

0 votes

What is the roadmap of Hanoi Bus 26?

asked in Travel, Place by

1 Answer

0 votes

Động - Sân vận động Quốc Gia
Time: 5h00-22h30
5 - 15 mins/trip


Mai Động (Bãi đỗ xe Kim Ngưu I) - Nguyễn Tam Trinh - Minh Khai - Đại La - Trần Đại Nghĩa - Lê Thanh Nghị - Giải Phóng - Xã Đàn - Phạm Ngọc Thạch - Chùa Bộc - Thái Hà - Huỳnh Thúc Kháng - Nguyễn Chí Thanh - Đê La Thành - Bridge Giấy - Xuân Thuỷ - Hồ Tùng Mậu - Quay đầu tại cổng nghĩa trang Mai Dịch - Hồ Tùng Mậu - Lê Đức Thọ - Sân vận động Quốc Gia


Sân vận động Quốc Gia - Lê Đức Thọ - Hồ Tùng Mậu - Xuân Thủy - Bridge Giấy - Đê La Thành - Nguyễn Chí Thanh - Quay đầu tại gầm cầu vượt Nguyễn Chí Thanh_Trần Duy Hưng - Nguyễn Chí Thanh - Huỳnh Thúc Kháng - Thái Hà - Chùa Bộc - Phạm Ngọc Thạch - Xã Đàn - Hầm Kim Liên - Đại Cồ Việt - Tạ Quang Bửu - Lê Thanh Nghị - Trần Đại Nghĩa - Đại La - Minh Khai - Tam Trinh - Bridge Voi - Nguyễn Tam Trinh - Mai Động (Bãi đỗ xe Kim Ngưu I)

answered by
You are using Adblock

Our website is made possible by displaying online advertisements to our visitors.

Please consider supporting us by disabling your ad blocker.

I turned off Adblock
Từ điển Từ đồng nghĩa tiếng Anh
Học thành ngữ Tiếng Anh