halong bay tour
0 votes
in Education by
edited by
Please list for me some English idioms that are equivalent to Vietnamese in everyday life

2 Answers

0 votes
by

1. Có qua có lại mới toại lòng nhau
You scratch my back and I’ll scratch yours
2. Có mới nới cũ
New one in, old one out
3. Mất bò mới lo làm chuồng
It’ too late to lock the stable when the horse is stolen
4. Gừng càng già càng cay
With age comes wisdom
5. Không có gì quý hơn độc lập tự do
Nothing is more precious than independence and freedom
6. Tốt gỗ hơn tốt nước sơn
Handsome is as handsome does
7. Múa rìu qua mắt thợ
Never offer to teach fish to swim
8. Chưa học bò chớ lo học chạy
To try to run before the one can walk
9. Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ
Nobody has ever shed tears without seeing a coffin
10. Tiền nào của nấy
You get what you pay for
11. Khỏe như trâu
As strong as a horse
12. Đường nào cũng về La Mã
All roads lead to Rome
13. Hữu xạ tự nhiên hương
Good wine needs no bush
14. Vỏ quýt dày có móng tay nhọn
Diamond cuts diamond
15. Thương cho roi cho vọt
Spare the rod and spoil the child
16. Nói một đường làm một nẻo
Speak one way and act another
17. Đừng đánh giá con người qua bề ngoài
Don’t judge a book by its cover
18. Nói gần nói xa chẳng qua nói thật
It’s no use beating around the bush
19. Mưu sự tại nhân thành sự tại thiên
Man proposes God deposes
20. Xa mặt cách lòng
Out of sight out of mind
21. Dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn
East or West home is best
22. Chín người 10 ý
So many men, so many minds
23. Không ai hoàn hảo cả
Every man has his mistakes
24. Yêu ai yêu cả đường đi, ghét ai ghét cả tông chi họ hàng
Love me love my dog
25. Cái gì đến cũng đến
What will be will be
26. Sông có khúc người có lúc
Every day is not Sunday
27. Nhập gia tùy tục
When in Rome do as the Romans do
28. Cười người hôm trước hôm sau người cười
He laughs best who laughs last
29. Chậm mà chắc
Slow but sure
30. Cái nết đánh chết cái đẹp
Beauty is only skin deep
31. Nghề nào cũng biết nhưng chẳng tinh nghề nào
Jack of all trades and master of none
32. Nồi nào úp vung nấy
Every Jack has his Jill
33. Hoạn nạn mới biết bạn hiền
A friend in need is a friend indeed
34. Ác giả ác náo
Curses come home to roost
35. Tay làm hàm nhai
No pains no gains
36. Tham thì thâm
Grasp all lose all
37. Nói thì dễ làm thì khó
Easier said than done
38. Dễ được thì cũng dễ mất
Easy come easy go
39. Phi thương bất phú
Nothing venture nothing gains
40. Mỗi thời mỗi cách
Other times other ways
41. Còn nước còn tát
While there’s life, there’s hope
42. Thùng rỗng kêu to
The empty vessel makes greatest sound
43. Có tật giật mình
He who excuses himself, accuses himself
44. Yêu nên tốt, ghét nên xấu
Beauty is in the eye of the beholder
45. Một giọt máu đào hơn ao nước lã
Blood is thicker than water
46. Cẩn tắc vô ưu
Good watch prevents misfortune
47. Ý tưởng lớn gặp nhau
Great minds think alike
48. Điếc không sợ súng
He that knows nothing doubts nothing
49. No bụng đói con mắt
His eyes are bigger than his belly
50. Vạn sự khởi đầu nan
It’s the first step that counts
51. Cha nào con nấy
Like father like son
52. Ăn miếng trả miếng
Tit for tat
53. Càng đông càng vui
The more the merrier
54. Vắng chủ nhà gà mọc đuôi tôm
When the cat is away, the mice will play
55. Chứng nào tật nấy
Who drinks will drink again
56. Nói trước bước không qua
Don’t count your chickens before they hatch
57. Chở củi về rừng
To carry coals to Newcastle
58. Dục tốc bất đạt
Haste makes waste
59. Cùi không sợ lở
If you sell your cow, you will sell her milk too
60. Không vào hang cọp sao bắt được cọp con
Neck or nothing
61. Ở hiền gặp lành
A good turn deserves another
62. Sai một ly đi một dặm
A miss is as good as a mile
63. Thắng làm vua thua làm giặc
Losers are always in the wrong
64. Một nụ cười bằng mười than thuốc bổ
Laughing is the best medicine
65. Miệng hùm gan sứa
If you can’t bite, never show your teeth
66. Tình yêu là mù quáng
Love is blind
67. Không có lửa sao có khói
Where there’s smoke, there’s fire
68. Việc gì qua rồi hãy cho qua
Let bygones be bygones
69. Gieo gió ắt gặp bảo
We reap what we sow
70. Nhất cửa lưỡng tiện
To kill two birds with one stone
71. Thuốc đắng dã tật
Bitter pills may have blessed effects
72. Chết vinh còn hơn sống nhục
Better die on your feet than live on your knees
73. Đoàn kết là sống, chia rẽ là chết
United we stand, divided we fall
74. Đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu
Birds have the same feather stick together
75. Có công mài sắt có ngày nên kim
Practice makes perfect
76. Đừng bao giờ bỏ cuộc
Never say die up man try
77. Uống nước nhớ nguồn
When you eat a fruit, think of the man who planted the tree
78. Chớ thấy sáng loáng mà tưởng là vàng
All that glitters is not gold
79. Việc gì làm được hôm nay chớ để ngày mai
Never put off tomorrow what you can do today
80. Thả con tép bắt con tôm
To set a sprat to catch a mackerel
81. Thà trễ còn hơn không
Better late than never
82. Đi một ngày đàng học một sàng khôn
Travel broadens the mind
83. Không hơn không kém
No more no less
84. Được ăn cả ngã về không
Sink or swim
85. Được đồng nào hay đồng đó
To live from hand to mouth
86. Được voi đòi tiên
To give him an inch, he will take a yard
87. Được cái này thì mất cái kia
You can’t have it both ways
88. Trai khôn vì vợ, gái ngoan vì chồng
A good wife makes a good husband
89. Nhìn việc biết người
A man is known by the company he keeps
90. Mua danh ba vạn bánh danh ba đồng
A good name is sooner lost than won
91. Tốt danh hơn tốt áo
A good name is better than riches
92. Nhân hiền tại mạo
A good face is a letter of recommendation
93. Đầu xuôi đuôi lọt
A good beginning makes a good ending
94. Vàng thật không sợ lửa
A clean hand needs no washing
95. Thất bại là mẹ thành công
The failure is the mother of success
96. Chạy trời không khỏi nắng
The die is cast
97. Chết là hết
Death pays all debts
98. Xanh vỏ đỏ lòng
A black hen lays a white egg
99. Thời gian sẽ làm lành mọi vết thương
Time cure all pains
100. Có tiền mua tiên cũng được
Money talks
101. Họa vô đơn chí
Misfortunes never come alone.
102. Cây ngay không sợ chết đứng
A clean hand wants no washing.
103. Tiền là một người đầy tớ đặc lực nhưng là một ông chủ tồi
Money is a good servant but a bad master
104. Trẻ mãi không già
As ageless as the sun
105. Giống nhau như 2 giọt nước
As alike as two peas
106. Xưa như quả đất
As accient as the sun
107. Khi nào có dịp
As and when
108. Đen như mực
As black as coal
109. Không tệ như mọi người nghĩ
To be not as black as it is painted
110. Rõ như ban ngày
As clear as daylight
111. Ép dầu ép mỡ ai nỡ ép duyên
Love can’t be forced
112. Sau cơn mưa trời lại sáng
After rain comes fair weather
113. Thua keo này ta bày keo khác
Better luck next time

0 votes
by

Out of sight, out of mind: xa mặt cách lòng.
Somebody has pangs: Cắn rứt lương tâm.
When the blood sheds, the heart aches: máu chảy ruột mềm.
Little supply much demand: mật ít ruồi nhiều.
Father scratches child’s back, child scratches father’s: Cha hát con khen, ai chen không lọt
An old fox not easily snared: Sống lâu ra lão làng, rừng càng già càng cay, mèo già hóa cáo .
Each bird loves to hear himself sing: mèo khen mèo dài đuôi.
The devil looks after his own: mèo mù vớ cá rán, chuột sa hũ nếp.
A little is better than none: thà có còn hơn không.
The devil lurks behind the cross: miệng nam mô bụng một bồ dao găm, khẩu phật tâm xà.
No smoke without fire: bất có lửa sao có khói.
Wise after the event: trước dại sau khôn.
Kill two birds with one arrow: nhất cữ lưỡng tiện, một công đôi việc.
Fool me once, shame on you. Fool me twice, shame on me: một lần bất tín, vạn lần bất tin.
A dropt in the ocean: Đem muối bỏ biển, thả (đem, mang) hổ (cũi, gỗ) về rừng.
You never too late to learn: học bất bao giờ là quá muộn.
Man proposes but God disposes: mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên, người tính bất bằng trời tính.
Many little makes a mickle: tích tiểu thành đại, năng nhặt , chặt bị.
Pass the buck: ném đá dấu tay, ngậm máu phun người.
Bite the bullet: ngậm đắng nuốt cay.
He knows most who speaks least: người biết chẳng nói, người nói chẳng biết.
A word is enough to the wise: nói 1 hiểu 10.
Doing nothing is doing ill: nhàn cư vi bất thiện.
To err is human: nhân không thập toàn.
Feel like duck in water: như diều gặp gió, như cá gặp nước.
Great minds think alive: tư tưởng lớn gặp nhau.
Blood wil tell: cha nào con nấy.
Promise is debt: nói phải giữ lấy lời, đừng như con bướm đậu rồi lại bay.
Do as I say, not as I do: nói một đằng làm một nẽo.
Desperate diseases require desperate remedies: thuốc đắng dã tật.
There’s a will, there’s a way: có chí , nên.
"Fire is a good servant but a bad master"
- Đừng đùa với lửa
"The grass is always greener on the other side of the fence"
- Đứng núi này trông núi nọ
"When in the Rome, do as the Romans do"
- Nhập gia tuỳ tục
"Old friends and old wine are best"
- Bạn cũ bạn tốt , rượu cũ rượu ngon
"A picture is worth a thousand words"
- Nói có sách, mách có chứng
"Actions speak louder than words"
- Làm hay hơn nói
"Behind every great man, there is a great woman "
- Thuận vợ thuận chồng tát biển Đông cũng cạn
"He who laughs today may weep tomorrow"
- Cười người chớ vội cười lâu. Cười người hôm trước hôm sau người cười.
"Man proposes, God disposes"
- Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên
"One good turn deserves another"
- Ở hiền gặp lành
"A rolling stone gathers no moss "
- Nhất nghệ tinh, nhất thân vinh/Trăm hay không bằng tay quen
"A miss is as good as a mile"
- Sai một ly đi một dặm
"A flow will have an ebb"
- Sông có khúc người có lúc
"Diligence is the mother of good fortune"
- Có công mài sắt có ngày nên kim
"Love is blind"
- Yêu nhau quá đỗi nên mê, tỉnh ra mới biết kẻ chê người cười
"A bad compromise is better than a good lawsuit"
- Dĩ hòa vi quí
"Great minds think alike"
- Chí lớn thường gặp nhau
"You scratch my back and i'll scratch yours "
- Có qua có lại mới toại lòng nhau
"A good wife makes a good husband"
- Vợ khôn ngoan làm quan cho chồng
"Grasp all, lose all"
- Tham thì thâm
"A blessing in disguise"
- Trong cái rủi có cái may
"Where there's life, there's hope"
- Còn nước còn tát
"Birds of a feather flock together"
- Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã
"Necessity is the mother of invention"
- Cái khó ló cái khôn
"One scabby sheep is enough to spoil the whole flock"
- Con sâu làm rầu nồi canh
"Together we can change the world"
- Một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao
"Every cloud has a silver lining"
- Trong họa có phúc
"Send the fox to mind the geese"
- Giao trứng cho ác
"As poor as a church mouse"
- cùng kiệt rớt mồng tơi
"To be on cloud nine"
- Hạnh phúc như ở trên mây
"A bad begining makes a good ending "
- Đầu xuôi, đuôi lọt
"There's no smoke without fire"
- Không có lửa sao có khói
"Love me, love my dog. "
- Yêu người yêu cả đường đi, ghét người ghét cả tông ti họ hàng
"It is the first step that costs"
- Vạn sự khởi đầu nan
"A friend in need is a friend indeed"
- Gian nan mới hiểu lòng người
"Rats desert a falling house"
- Cháy nhà mới ra mặt chuột
"Tit For Tat"
- Ăn miếng trả miếng
"Opportunities are hard to seize"
- Thời qua đi, cơ hội khó tìm
"New one in, old one out"
- Có mới, nới cũ
"Ring out the old, ring in the new"
- Tống cựu nghênh tân
"A bird in the hand is worth two in the bush"
- Thà rằng được sẻ trên tay, còn hơn được hứa trên mây hạc vàng
"Where there is a will, there is a way"
- Nơi nào có ý chí, nơi đó có con đường
"In times of prosperity friends will be plenty, in times of adversity not one in twenty"
- Giàu sang nhiều kẻ tới nhà, khó khăn nên nỗi ruột rà xa nha
"Don't count your chickens before they hatch"
- Đếm cua trong lỗ
"Make hay while the sun shines"
- Việc hôm nay chớ để ngày mai
"Handsome is as handsome does"
- Tốt gỗ hơn tốt nước sơn
"Bitter pills may have blessed effects "
- Thuốc đắng dã tật
"Courtesy costs nothing"
- Lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau
"Cleanliness is next to godliness"
- Nhà sạch thì mát, bát sạch ngon cơm
"Cut your coat according to your cloth"
- Liệu cơm gắp mắm
"Cross the stream where it is shallowest"
- Làm người phải đắn phải đo, phải cân nặng nhẹ phải dò nông sâu
"Love me little, love me long"
- Càng thắm thì càng chóng phai, thoang thoảng hoa nhài càng đượm thơm lâu
"Nightingales will not sing in a case"
- Thà làm chim sẻ trên cành, còn hơn sống kiếp hoàng oanh trong lồng
"Never say die"
- Chớ thấy sóng cả mà ngã tay chèo
"Constant dripping wears away stone "
- Nước chảy đá mòn
"Men make houses, women make homes"
- Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm
"The proof of the pudding is in the eating"
- Đường dài mới biết ngựa hay
"So many men, so many minds"
- Chín người, mười ý
"Fine words butter no parsnips"
- Có thực mới vực được đạo
"Too many cooks spoil the broth"
- Lắm thầy nhiều ma
"Carry coals to Newcastle"
- Chở củi về rừng
"Nothing ventured, nothing gained"
- Phi thương bất phú
"Still waters run deep"
- Tẩm ngẩm tầm ngầm mà đấm chết voi
"Make your enemy your friend"
- Hóa thù thành bạn
"Stronger by rice, daring by money "
- Mạnh vì gạo, bạo vì tiền
"Words must be weighed, not counted"
- Uốn lưỡi bảy lần trước khi nói
"Never do things by halves "
- Ăn đến nơi, làm đến chốn
"Fire proves gold, adversity proves men"
- Lửa thử vàng, gian nan thử sức
"Live on the fat of the land"
- Ngồi mát ăn bát vàng
"Empty vessels make the most sound"
- Thùng rỗng kêu to
"Words are but Wind"
- Lời nói gió bay
"Make a mountain out of a molehill"
- Việc bé xé to
"When the blood sheds, the heart aches "
- Máu chảy, ruột mềm
"Every Jack has his Jill"
- Nồi nào vung nấy/Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã/Rau nào sâu nấy
"More haste, less speed"
- Giục tốc bất đạt
"Don't let the fox guard the hen house"
- Giao trứng cho ác
"Beauty dies and fades away"
- Cái nết đánh chết cái đẹp
"The higher you climb, the greater you fall"
- Trèo cao té đau
"The higher you climb, the greater you fall"
- Trèo cao té đau
"Walls have ears"
- Tai vách mạch rừng
"Silence is golden"
- Im lặng là vàng
"He who excuses himself, accuses himself "
- Có tật giật mình
"So much to do, so little done"
- Lực bất tòng tâm
"Prevention is better than cure"
- Phòng bệnh hơn chữa bệnh
"Beating around the bush"
- Vòng vo tam quốc
"Don't trouble trouble till trouble troubles you "
- Sinh sự, sự sinh
"United we stand, divided we fall "
- Đoàn kết thì sống, chia rẽ thì chết
"A fault confessed is half redressed"
- Biết nhận lỗi là sửa được lỗi
"Calamity is man's true touchstone "
- Vô hoạn nạn bất anh hùng
"A word is enough to a wise "
- Người khôn nói ít hiểu nhiều
"Every little helps "
- Góp gió thành bão
"Diamond cut diamond"
- Vỏ quýt dày có móng tay nhọn
"No bees, no honey; no work, no money "
- Tay làm hàm nhai, tay quai miệng trễ
"A penny saved, a penny gained"
- Đồng tiền tiết kiệm là đồng tiền kiếm được
"In for a penny, in for a pound "
- Được voi đòi tiên
"Everything is good in its season "
- Măng mọc có lứa, người ta có thì
"Adversity brings wisdom"
- Cái khó ló cái khôn
"Look before you leap"
- Cẩn tắc vô ưu
"A rolling stone gathers no moss"
- Một nghề thì sống, đống nghề thì chết
"Poverty parts friends"
- Giàu sang lắm kẻ lại nhà, khó nằm giữa chợ chẳng ma nào tìm

"Too much knowledge makes the head bald "
- Biết nhiều chóng già
"Ill-gotten, ill-spent"
- Của thiên, trả địa
"Easy come, easy go"
- Dễ được, dễ mất
"Man proposes, god disposes"
- Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên
"It is the first step that counts"
- Vạn sự khởi đầu nan
"A flow will have an ebb"
- Sông có khúc, người có lúc
"Words are but Wind"
- Lời nói gió bay
"Empty vessels make most sound"
- Thùng rỗng kêu to
"Fire proves gold, adversity proves men"
- Lửa thử vàng, gian nan thử sức
"Stronger by rice, daring by money"
- Mạnh vì gạo, bạo vì tiền
"Lucky at cards, unlucky in love"
- Đen tình, đỏ bạc
"Speech is silver, but silence is golden"
- Lời nói là bạc, im lặng là vàng
"We reap as we sow"
- Bụng làm, dạ chịu/Gieo gió gặp bão
"Laughter is the best medicine"
- Một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ
"Neck or nothing"
- Không vào hang cọp sao bắt được cọp con
"A clean hand wants no washing"
- Cây ngay không sợ chết đứng
"An eye for an eye, a tooth for a tooth"
- Gậy ông đập lưng ông / ăn miếng trả miếng
"Make hay while the sun shines"
- Việc hôm nay chớ để ngày mai
"Blood is thicker than water"
- Một giọt máu đào hơn ao nước lã
More at: Thanh ngu tieng Anh Viet

You are using Adblock

Our website is made possible by displaying online advertisements to our visitors.

Please consider supporting us by disabling your ad blocker.

I turned off Adblock
...