Bus 37 Hanoi Bus Roadmap

0 votes

What is the roadmap of Hanoi Bus 37?

asked in Travel, Place by

1 Answer

0 votes

xe Giáp Bát - Chương Mỹ
Time: 5h06-21h00
11 - 20 mins/trip


Car-park Giáp Bát - Giải Phóng - Kim Đồng - quay đầu tại phố Kim Đồng - Giải Phóng - đường Hoàng Liệt - KĐT Linh Đàm - Nguyễn Duy Trinh - Nguyễn Hữu Thọ - Bridge Dậu - Kim Giang - Đường Bridge Bươu - Viện 103 - Phùng Hưng (Hà Đông) - Bridge Đen - Tô Hiệu - Quang Trung (Hà Đông) - Ba La - Quốc Lộ 6 - Yên Nghĩa - Đồng Mai - Bridge Mai Lĩnh - Biên Giang - Chương Mỹ (Cổng Công ty Gốm sứ Văn Minh - Xã Ngọc Hòa)


Chương Mỹ (Cổng Công ty Gốm sứ Văn Minh - Xã Ngọc Hòa) - Biên Giang - Bridge Mai Lĩnh - Đồng Mai - Yên Nghĩa - Quốc lộ 6 - Ba La - Quang Trung (Hà Đông) - Tô Hiệu - Bridge Đen - Phùng Hưng (Hà Đông) - Viện 103 - Đường Bridge Bươu - Kim Giang - Bridge Dậu - Nguyễn Hữu Thọ - Nguyễn Duy Trinh - Khu đô thị Linh Đàm - đường Hoàng Liệt - Ngọc Hồi - Quay đầu tại cty ABB - Ngọc Hồi - Giải Phóng - Car-park Giáp Bát

answered by
Book a Vietnam Cruise
Great deals for all cruises on our website