Bus 13 Hanoi Bus Roadmap

0 votes

What is the roadmap of Hanoi Bus 13?

asked in Travel, Place by

1 Answer

0 votes

viên nước Hồ Tây - Cổ Nhuế
Time: 5h00-21h05
15-20 mins/trip


CV Nước Hồ Tây - Lạc Long Quân - Hoàng Quốc Việt - Nguyễn Văn Huyên - Tô Hiệu - Trần Quốc Hoàn - Phạm Văn Đồng - Hồ Tùng Mậu - Bridge Diễn - Đường K3 Bridge Diễn - Bridge Noi - Học viện Cảnh sát nhân dân - Cổ Nhuế (Thôn Trù 2)


Cổ Nhuế (Thôn Trù 2) - Học viện Cảnh sát nhân dân - Bridge Noi - Đường K3 Bridge Diễn - Bridge Diễn - Quay đầu tại Trung tâm kiểm định xe máy Bridge Diễn (Đối diện chợ Bridge Diễn) - Bridge Diễn - Hồ Tùng Mậu - Phạm Văn Đồng - Trần Quốc Hoàn - Tô Hiệu - Nguyễn Văn Huyên - Hoàng Quốc Việt - Đường Bưởi (đường dưới) - Đường Bưởi (đường trên) - Lạc Long Quân - CV Nước Hồ Tây

answered by
Book a Vietnam Cruise
Great deals for all cruises on our website