halong bay tour
0 votes
in Education by

words with the same meaning but used differently in North and South Vietnam

2 Answers

0 votes
by

Here is the list of words in that poem Dat Nguyen quoted and their English translation (I can't find the original author of the poem) in order of the verses of the poem

(North - South - English)
lạng - lượng - 0.1kg
Bố - ba - dad
kỳ - cọ - to scrub
lọ - chai - bottle
mang thai - có chửa - pregnant
bổ đôi - xẻ nửa - split in half
gầy or gày - ốm - slim
ốm - bịnh - sick
muộn - trễ - late
lấy lệ - sơ sơ - phone in
lệ tuôn trào - chảy nước mắt - dropping tears
Lều chõng - vạc tre - bamboo bedding
thế thôi - vậy đó - that its
rọ - giỏ - basket
lải nhải - nói dai - long repetitive conversation
lý sự - cãi - argue
ô tô - xe hơi - car
hãm phanh - đạp thắng - hit the brake
ô - dù - umbrella
lánh mặt - trốn - hiding (from unwelcome guest)
gượm lại - từ từ - be patience
quá dại - ngu ngê - naive or stupid
hãi - sợ - scare
thầy u - tía má - father and mother
hài lòng - ưng ghê - satisfy
dối quanh - lòng vòng - beating around the bushes
ngô - bắp - corn
vồ - chụp - catch
tường vi - bông bụp - rosa multiflora
cút xéo - mày đi - get out!
véo - ngắt - pinch
phong bì - bao thơ - envelop
buồn nôn - muốn ói - going to vomit
tiền đồn - chòi gác - outpost
khoác lác - xạo ke - bragging
chắn - che - to shield
giỏi mắn - chửi hay - good at argument
thịt cầy - thịt chó - dog meat
vén búi tó - bới tóc - to tie your hair
Anh Cả - Anh Hai - first brother/first son
"ăn đi chú" - "mời anh xơi" - please go ahead! (and start eating)
bơi - lội - swimming
đi phó hội - tới chia vui - going to a celebration (party)
xe lôi - xích lô - Vietnamese cyclo
béo - mập mạp - fat
ngậy - béo - fatty taste food
sướng - đã - relaxing, awesome or very satisfactory
phà - bắc - ferry boat
môi giới - giới thiệu - introduction (business)
làm dáng - điệu - coquetry
điêu - xạo - calling out someone fallacy
gươm - kiếm - sword
đùa - phiếm - joke
bia bọt - la de - drinking
bùi bùi - thơm thơm - fragrant
lạc - đậu phọng - peanut
na - mãng cầu - Annona muricata
vướng họng - mắc cổ - choke
ăn vèn - ăn vụng - to eat stealthily out of meal
"em chả" - "hỏng chiệu đèn" - girls flirtatious phrase (in bed)
"cái ả" - "con kia" - "that Bit**"
"đồ phải gió" - "tên cà chớn" - "son of b***"
đánh chén - nhậu nhẹt - drinking/partying
lá mơ - lá thơ địt - Prunus Mume leaves
sô - thùng - bucket
hòm - rương - trunk
áo quan - hòm - casket
xinh - đẹp - beautiful
chăn - mền - comforter/blanket

0 votes
by

anh trưởng - anh hai - oldest brother
Chị cả - chị hai - oldest síter
Tiền thừa - tiền thối - Excess money

You are using Adblock

Our website is made possible by displaying online advertisements to our visitors.

Please consider supporting us by disabling your ad blocker.

I turned off Adblock
...